Onvoorwaardelijke totaalzorg   -   Permanente opvang   -   Maatschappelijke hulpverlening  -  Nazorg

 

Onvoorwaardelijk opvang bieden aan kinderen die veelal door een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Zorgen voor kinderen die door de instanties van jongerenwelzijn aan IBIS zijn toevertrouwd.

Voorzien in elementaire basisbehoeften (voeding, kledij, ...), medische- en paramedische zorg.

Het nauwgezet opvolgen van probleemsituaties en bescherming bieden aan kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Waken over de psychosociale gezondheid van de kinderen en waar nodig externe professionele hulp inschakelen.

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen, die om welke reden dan ook niet naar huis gaan, in het weekend- en vakantiehuis verblijven.

Het organiseren van, of laten deelnemen aan sport- en vakantiekampen voor kinderen die anders geen mogelijkheid hebben tot een normale gezinsvakantie

 

Verblijfsmogelijkheid na de tweede graad secundair onderwijs voor de leerlingen die hun studieloopbaan extern verderzetten en verder beroep willen doen op de IBIS-totaalzorg.

 

De sociale dienst IBIS vervult de brugfunctie tussen de verschillende actoren uit de leefwereld van de toevertrouwde kinderen.