Koninklijk Werk Ibis

“De kinderen moeten er gelukkig zijn en al het nodige wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen.” Prins Albert - Stichter Koninklijk Werk IBIS - 6 juli 1906

-

Omgeven door water, op wandelafstand van zee en strand, biedt het Koninklijk Werk IBIS verblijf en onderwijs aan jongens en meisjes vanaf 6 jaar, die veelal omwille van een zorgnood extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Er wordt een zorgtraject op maat aangeboden waar binnen een veilige en gezinsondersteunende leef- en leeromgeving het kind en de jongere zich maximaal kan ontplooien. Hierbij wordt het gezin en het ruimer familiaal en sociaal netwerk betrokken.

Leef- en leeromgeving vormen een pedagogische eenheid. De aanwezigheid van een lagere en een secundaire school op de campus is een grote troef voor de kinderen die op IBIS verblijven.

De kinderen worden ondersteund en begeleid in hun groei naar een verdraagzame en pluralistische levenshouding met respect voor diversiteit.

Er wordt zonder voorbehoud voorzien in elementaire basisbehoeften, kledij, verzorging, socio-emotionele begeleiding, ...

Het welbevinden van het kind staat centraal.

In de kijker

Koninklijk Werk IBIS vzw

059 32 24 84
info@ibiswerk.be
Prinses Elisabethlaan 8, 8450 Bredene