Koninklijk Werk IBIS

Koning Albert I stichtte IBIS in 1906 om opleiding en opvoeding te verstrekken aan weeskinderen uit de visserijsector. De doelstelling : “De jongens moeten er gelukkig zijn en al het mogelijke wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen” blijft meer dan honderd jaar later even actueel. Het Koninklijk Werk IBIS geniet het voorrecht onder de Hoge Bescherming van ZM de Koning te staan.

Lager onderwijs

Lagere school De Gesubsidieerde Vrije Lagere School Koninklijk Werk IBIS biedt de zes leerjaren van het gewoon lager onderwijs aan, opgedeeld in 5 klassen.
De school biedt dus geen kleuteronderwijs aan.
Lees meer....

Internaat

We doen méér dan ze te slapen leggen !
Het internaat is niet zo maar een opvang; de opvoeders proberen de taak van de ouders zo goed mogelijk over te nemen.
Lees meer....

Secundair Onderwijs

In het Secundair Onderwijs Koninklijk Werk IBIS wordt volgende structuur aangeboden :

Lees meer...

Koninklijk Werk IBIS

Omgeven door water, op wandelafstand van zee en strand, wordt in een eigentijdse infrastructuur een thuis en een opleiding gegeven aan maximum honderd jongens die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Alle jongens, in leeftijd variërend van zes tot zestien jaar, verblijven in het internaat dat gezinsvervangend werkt.

De toevertrouwde kinderen wordt structuur aangeboden in een sfeer van rust en veiligheid zodat ze optimale kansen krijgen om te slagen in hun opvoeding en hun schoolse prestaties.

IBIS doet aan zorgverbreding in de ruimste zin van het woord : elementaire basisbehoeften en -verzorging geven, bescherming bieden, socio-emotionele begeleiding geven, nauwgezet opvolgen van probleemsituaties, ….
Dit gebeurt binnen een gezinsvervangende, veilige, pluralistische leefomgeving.

Een ruime omkadering zorgt voor een zo goed mogelijke begeleiding van de leerling en moet het welbevinden garanderen.

Lees meer....

Actueel

Het Koninklijk Werk IBIS werd in 1906 te Oostende opgericht door Prins Albert van België

Koninklijk Werk IBIS vzw

Contact formulier

059 32 24 84
info@ibiswerk.be
Prinses Elisabethlaan 8, 8450 Bredene