Vrije lagere school - Centrum voor kindzorg en gezinsondersteuning. 

De school behoort tot het vrij gesubsidieerd, niet confessioneel onderwijs.

  • 1ste tot en met 6de leerjaar.

  • Leerplannen OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten).

  • Individuele en vergaande leerlingenbegeleiding.

  • De leerlingenbegeleiders zorgen in samenwerking met de schooldirecteur en de leerkrachten, voor een optimale opvang en begeleiding van alle leerlingen. 

  • Streven naar maximale leerwinst.

  • Elke klas is uitgerust met een digitaal schoolbord en kan beroep doen op laptops en tablets.

  • Verschillende vormen van externe hulpverlening wordt aangeboden (logopedie, kinesietherapie, psychotherapie, ...).

  • Jaarlijkse projecten: week van de gezonde voeding, week tegen pesten, kranten in de klas, de kunstweken, STEM-dagen, muzische ateliers, …

  • Buitenschoolse activiteiten zoals: educatieve workshops, culturele voorstellingen en evenementen, deelname aan diverse sportevenementen, bezoek aan boeienpark VLOOT, marinebasis Zeebrugge, Maritiem competentiecentrum (VDAB), ....

  • Door de constante samenwerking met het internaat kan vlug ingespeeld worden op de zorgvraag en gemoedstoestand van het kind.