Het secundair onderwijs.

De school behoort tot het vrij gesubsidieerd, niet confessioneel onderwijs.

 

 • Brede eerste graad: A- en B- stroom

 • Tweede graad: het eerste- en het tweede leerjaar - Dubbele finaliteit Maritieme Technieken – Dek.

 • De leerlingenbegeleider zorgt in samenwerking met de schooldirecteur en de leerkrachten, voor een optimale opvang en begeleiding van alle leerlingen. 

 • Gedifferentieerd onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen.

 • Streven naar maximale leerwinst.

 • Begeleidend onderwijs met vergaande individuele ondersteuning.

 • Vaardigheidsonderwijs door gebruik van moderne en praktijkgerichte leermiddelen.

 • Gebruik van chromebooks in de klas.

 • Digitaal bord in elke klas.

 • Gebruik van simulatoren in het Maritiem opleidingscentrum VDAB – Zeebrugge en het Maritiem Instituut Mercator Oostende. 

 • Gebruik van het opleidingsvaartuig “O.29 Broodwinner” en het eigen IBIS-vaartuig “Lady Grey”.

 • Ervaringsgerichte dagvaarten ingericht door VLOOT. 

 • Door de constante samenwerking met het internaat kan vlug ingespeeld worden op de zorgvraag en gemoedstoestand van de leerling. 

 • De secundaire school beschikt over het ISO 9001:2015 certificaat. Het kwaliteits­management­systeem voldoet dus aan deze Europese norm. 

 • Het maritiem onderwijs biedt ruime tewerkstellingsmogelijkheden: koopvaardij, sleepvaart en offshore, baggervaart en waterbouw, VLOOT, zeevisserij,…

 

www.areyouwaterproof.be