De totaalzorg is onvoorwaardelijk.

De noden en behoeften van ieder kind krijgen alle aandacht. 

De opvoeders ondersteunen de ouderlijke zorg of vullen die aan. 

Er wordt gestreefd naar een leefklimaat met gezinsversterkend karakter waar de kinderen maximale groeikansen aangeboden krijgen.

Constante aandacht voor het welbevinden, gezonde voeding, hygiëne, …

Aanbod van voldoende gevarieerde ontspanningsmogelijkheden waardoor ieder kind de kans krijgt om zijn talent verder te ontwikkelen.

Er is een heel nauwe samenwerking met de school en de ouders, gericht op een optimale studie- en leerbegeleiding. 

Het internaat zorgt voor een stimulerende studiesfeer.

Alle kinderen verblijven in het internaat dat een horizontale structuur heeft en onderverdeeld is in negen leefgroepen. (Jantjes, Zeemaats, Lavers, Scheepsjongens, Lichtmatrozen, Matrozen, Cadetten, Aspiranten en Bootsmannen)

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefkamer, eigentijds ingericht, die voldoet aan alle vereisten voor een veilig, rustgevend en kindvriendelijk verblijf.

 

Weekend- en vakantiewerking.

Kinderen die niet naar huis kunnen of mogen, en/of permanent op IBIS verblijven, hebben, los van de dagelijkse school- en internaatsfeer, een vaste stek in het weekend- en vakantiehuis André Schlim.

Het huis Schlim wil op een aangepaste, kleinschalige manier een veilige haven zijn voor de kinderen.

De opvoeder kan zijn taak nog meer ter harte nemen. Zijn relatie met het kind is een stuk intenser.

In een huiselijke sfeer worden de kinderen betrokken bij verschillende huishoudelijke taken.

De kinderen hebben er een eigen kamer of delen er één met anderen.

Heel veel mogelijkheid tot ontspanning, sport en spel, uitstapjes,… zowel individueel als in groep.